> UNOF

Temasamlinger

UNOF Oslo har tidligre hatt kveldsseminar for orkesterstyrer – “temasamlinger”

Følgende tema har vært tatt opp:

Rekruttering – Rekruttere 6-åringene, beholde 12-åringene.

Økonomi for orkester

Årsrapportering og bruk av medlemsregisteret.

Comments are closed.