> UNOF

Temasamling om rekruttering

Rekruttere 6-åringene og beholde 12-åringene
31. mai kl 19.00

Tilstede:
Representanter fra styret i UNOF Oslo, Bestum strykeorkester, Strykerne Oslo Sør, Disen Strings, Grorudskolens strykeorkester, Veslefrikk

Morten Melby fra Bestum Strykeorkester innledet:
Bestum strykeorkester har god rekruttering og for tiden 3 på venteliste. Deres ”hemmelige våpen” er å ta med et par unge strykere rundt i klasserommene, slik at elevene kan høre de spille litt. Dette er unge med et vanlig musikalsk nivå og ikke noen super-elever. Mange ser at fiolin/cello er noe de selv kan mestre og får lyst til å spille. Samtidig deler de ut en lapp med informasjon om orkesteret – ”orkester er gøy”. Alle som ville fikk prøvetimer. De har nivå/aldersdeling i orkesteret: rekruttgruppe, aspiranter, hovedorkester og kammergruppe. Se egen vedlagt presentasjon.

Hvis de skal utvide orkesterret må de engasjere en ny lærer og dermed ha 8-10 elever ekstra.

De har fått positiv tilbakemelding på at det ikke er loppemarked og dugnader slik det er i korps. Selg lodd og kaker i konsertpausen (alle må kjøpe lodd) isteden for dugnader og loppemarked, det er fint for mange å slippe. Fokuser på det viktige: spillinga! I motsetning til korpset der det er fokus på alt rundt!

12åringen:
Må ha det gøy!
Ha langsiktige mål: Planlegg en tur et par år fram i tid, så fortsetter de hvertfall til den.
Å spille alternativ musikk til ”barnesangene” og å møte likesinnede er viktig for 12åringen.

Gjør avtaler med barna til å fortsette til høstferien i 8.klasse, da har de stått over de første ”tunge” ukene på ungdomsskolen, og det er større mulighet for å fortsette.
For de unge er mestringen viktig, for de eldre er det viktig at det låter bra og er på et høyere nivå.

Tips:

  • Ha en strategi: Hvor er vi, hva vil vi, hvor store vil vi bil, hvordan skal vi dit.
  • ”Å frede” foreldrene det først året kan være greit. Når barnet har vært med en stund kan man få foreldrene til å sitte i styret etc.
  • Insturmentutleie: Orkesteret kan kjøpe billige instrumenter og leie ut slik at de er tjent inn på få år. Når elevene blir eldre kan de kjøpe egne instrumenter. Mange orkestre får støtte fra bydelsutvalget til å kjøpe instrumenter.
  • Ikke press de ”sure og misfornøyde” til å bli i orkesteret, når de unasett bare ødelegger for de andre. Gi heller slipp på dem og konsentrer om de andre.
  • De eldre kan få andre utfordringer; improvisasjon, prøve å dirigere, lydmaling etc.

 

John Westby, aktiv i blant annet Nordstrand Ungdomssymfoniorkester, Bjørndal styrk og flere orkestre innledet:

I deres område, er det et svært godt strykemiljø:
3 strykeorkester/skoleorkester for de mindre barna og når de kommer til ungdomsskolen kan de begynne i ”breddeorkesteret” Nordstrand Ungdomssymfoniorkester som har symfonisk besetning (inkludert blåsere) eller i Strykerne Oslo Sør som har ren strykebestening og høyt musikalsk nivå.

Samarbeid er bra inspirasjon for dirigenter og musikere, men noen dirigenter er litt for glade i pulten sin. Dirigenten er ofte drivkraften i et orkester: ”sats på dirigenten”.

Ikke hold på 4 gamle (16 åringer) i et skoleorkester, hjelp de videre til et ungdomsorkester!

Vis veien fra 6-19 år, slik at de som starter å spille ser hele løypa staka ut for seg fra rekruttorkesteret til ungdomsorkesteret og ser at de har en ”framtid” der, ikke at det er ferdig i 7.klasse. Samarbeid med et annet orkester i nærheten om videreføring av de eldste.

Sats på hovedgruppa. Rekrutteringssatsninger må skje kontinuerlig, ellers så har man pluselig et par år der det er få i orkesteret. Det blir med jevne mellomrom generasjonsskifter i et orkester, særlig hvis man har bar samhold mellom de eldste og de ”går videre”. Det er derfor viktig at man fokuserer på hovedgruppen (de midt i mellom de yngste og de eldste) slik at man ikke må starte på nytt når de eldste slutter.

Få de eldste til å trives! Gi dem oppmerksomhet og tilrettelegg sosialt. De er forbilder for de yngre. De må samtidig forstå at nå er de ”de gamle kule” som de selv så opp til som yngre – på tide å gi litt tilbake.

Repertoarjobbing og notekontroll er viktig. Lag hefter med potensielt repertoar, så slipper man løse ark og har mye å velge mellom. 1+2 fiolin i samme notehefte.

Det kan være svært inspirerende for noen å få lov til å være med litt i den eldre gruppa(eksempel: siste månedene i 7. får man være med ungdomsgruppa), men det må ikke bli til hinder for de eldre (trekke ned orkesteret).

Det sosiale miljøet er viktig for alle i orkesteret, og særlig de eldste (?)  sosiale ting dirigenten kan gjøre er for eksempel være å skrive morsomme referat fra konserter og turer, ha kåringer av månedens …, gi skryt til noen som har øvd.

Noen ungdomsorkestre har symfonisk besetning (styrk + messing og treblås). For noen er det gøy med strykeorkester som kan spille alle ”standardstykkene”/sviskene (vivaldi, holdbergsuiten etc) på høyt nivå. For noen av de eldre er det spennende med en symfonisk besetning med ”trøkk i ”, det blir mye lyd og et helt nytt repertoar, det ”skjer noe”.

Et symfonisk orkester kan muligens få en litt annen kultur, siden det er en blanding av korps og orkester.

Comments are closed.