> UNOF

Oslo kommune – konsertstøtte

Oslo kommune har egen konsertstøtte som orkestre kan søke på.

Kriterier for å søke er:

*Konserten skal arrangeres i Oslo

*Tiltaket må ikke være gjennomført når søknaden sendes

*Søkere må sende inn budsjett og program for tiltaket

*Søkere må sende rapport og regnskap før støtten utbetales

*Det skal synliggjøres på plakater, program og i årsmeldinger at tiltaket er støttet av Oslo kommune

 

Oslo Musikkråd forvalter støtten. Søknaden sendes inn på nettsiden deres www.musikk.no/oslo og det man må legge ved program og budsjett for konserten.

Søknadsfristen er 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.

Bruk denne logoen i programmet når du får støtte

Comments are closed.