> UNOF

Oslo kommune – støtte til kor-korps-orkester

Oslo kommune har en unik ordning der kor, korps og orkester for barn og ungdom får støtte basert på medlemstall. Støtten er tenkt som dirigentstøtte og er som regel på mellom 30 000 kroner for de minste og 50 000 kroner for de største orkestrene.

Alle orkestre som får støtte må registrere årsrapport på UNOFs medlemsregister på nett i tillegg til å sende inn signert årsmelding og regnskap til UNOF Oslo ved orkesterkonsulenten.

Denne støtten er et gode for orkestre i Oslo (få andre kommuner har en lignende støtte på like store beløp). Orkestre som søker må ha selvstendig økonomi, være representert i et styre og ha separat årsmelding og regnskap fra andre orkestre.

Les mer om “Oslo kommunes støtte til frivillige korps og orkestre” HER

Comments are closed.