> UNOF

Støtte fra bydelene

Flere orkestre får støtte fra bydelen sin. Dette kalles ofte frivillighetsmidler eller aktivitetsmidler, og man kan få støtte til utstyr, instrumenter, seminarer o.l.

Comments are closed.