> UNOF

Støtteordning fra UNOF Oslo – Fondsmidler

De Unges Orkesterforbund i Oslo har i flere år delt ut “Fondsmidler”. Størrelsen på fondet har variert fra år til år, i 2010 var potten på 30 000 og i 2011 og 2012 på 80 000. Potten er hentet fra UNOF Oslos oppsparte midler. Kriteriene for å søke blir endret hvert år for målet med fondet er å tilrettelegge for samarbeid og kunstnerisk kreativitet. Resultater av fondsutdelingen er blant annet:

* samarbeid mellom Den vietnamesiske musikkgruppen og en afrikansk djembespiller

*samarbeid mellom orkestrene i Groruddalen og et tamisk orkester som spiller sørindisk klassisk musikk om bestillingsverk

*samarbeid Nordberg Strykeorkester, Tøyen Skoleorkester, skuespillere og dansere i prosjektet “å finne tonen”

*samarbeid om strykeorkester og korps = barnesymfoniorkester på Nordstrand

Støtten utlyses via epost til medlemsorkestrene og tildeles på våren. Det skal sendes inn kort rapport (for eksempel program for konserten, skriftlig rapport, regnskap eller anne dokumentasjon på at pengene er brukt til formålet). Prosjektet skal være gjennomført innen utgangen av vårsemesteret ett år etter utlysningen av midlene.

 

Comments are closed.