> UNOF

Voksenopplæringsstøtte – VO

Alle orkestre med minst tre medlemmer over 14 år (fyller 14 i søknadsåret), kan søke om voksenopplæringsstøtte. Opplæringen må ha en varighet på minst 8 timer i løpet av semesteret.
Søkere må fylle ut et eget skjema på papir eller internett og sende inn oppmøtelister og en kort rapport i slutten av hvert semester. Et orkester som øver hver uke kan få mellom 3 og 5000 kroner i støtte.
Søknads- og rapportfrister er 1. januar og 1. juli.
Les mer om VO HER.

Comments are closed.