> UNOF

Kjempeseminaret og korona

Covid-19-pandemien er noe vi alle må forholde oss til. Noen restriksjoner og forskrifter vil også sette sitt preg på Kjempeseminaret denne gangen.

Generelt smittevern
– Deltakere som har symptomer, skal ikke delta på Kjempeseminaret!
– Foresatte som har symptomer, skal ikke komme på Kjempeseminaret eller konserten
– Husk å holde god avstand, både under øvelsen, konserten og i pausene
– Ingen skal låne andres instrumenter eller notestativ. Pianoet skal kun spilles på av instruktørene
– Husk god håndhygiene – håndvask og desinfeksjon
– Husk å hoste eller nyse i albuen

Antall deltakere i orkestrene
Smittevernforskriftene endrer seg stadig, og vi følger med. Hvor mange vi kan ta inn i hvert orkester, begrenses av blant annet størrelsen på rommene vi har tilgjengelig. Vi må forholde oss til det som er gjeldende til enhver tid. Endringer kan komme, og det er noe vi ikke styrer over.

Pauser
Restriksjonene som gjelder akkurat nå, gjør at vi ikke kan ha noen felles pauser med alle orkestrene samtidig. De fleste av barna er vante med kohorter på skolene, og de bør forberedes på at lignende begrensninger også vil gjelde på Kjempeseminaret.

Fellesnummer
Det store, tradisjonsrike fellesnummeret er nødt til å utgå på dette seminaret. I stedet vil vi prøve å få til et slags «videopotpurri» hvor de forskjellige orkestrene spiller.

Bespisning
Det blir et måltid lørdag og søndag for alle deltakerne. For de to eldste orkestrene (RUSO og Concerto Grosso) blir det også kveldsmat fredag og lørdag. Tilberedning og servering vil skje etter gjeldende smittevernregler.

Lokaler og foresatte som ønsker å følge
Det er begrensninger på hvor mange personer vi kan slippe inn i de forskjellige rommene. Derfor ønsker vi at barna forberedes på at de foresatte ikke kan følge helt inn. Det er flinke instruktører og voksne medhjelpere i alle rom, så barna blir tatt godt vare på. Om ditt barn har spesielle behov som gjør at du må være til stede, må dette avklares på forhånd.

Dette gjelder både på Røyneberg skole på fredag/ lørdag og i Bjergsted (alle bygningene) på søndag.

Det blir åpnet et rom på Røyneberg skole der foresatte kan oppholde seg deler av dagen. Her gjelder smittevernregler som hånddesinfeksjon, overflatedesinfeksjon etc.

Smittesporing
Vi må være svært nøye med hvem som er til stede når denne gangen. De som er satt opp på oppgaver underveis har fortrinnsrett på å være til stede, og disse vil vi også ha lister på. Alle andre som er innom i mer enn 10 minutter, må registrere seg på et skjema som ligger på nett – QR-kode blir hengt opp i de forskjellige lokalene. Det oppfordres for øvrig til å ikke være til stede mer enn nødvendig under seminaret.

Dugnadshjelpere
Antallet dugnadshjelpere blir redusert i år, og vi vil prøve å være tidligere ute enn tidligere med dette. Personer som arbeider med samfunnskritiske oppgaver bes om å gi beskjed om dette, og vi vil da prøve å plassere deg på en oppgave som medfører minimal smittefare.

Utvikling i smittesituasjonen
Vi følger situasjonen nøye, og oppdaterer tiltakene etter hva som er aktuelt. Vi håper å kunne gjennomføre på mest mulig «normal» måte, men det er en reell fare for at Kjempeseminaret 2021 må avlyses. Om vi kommer dit, vil dette offentliggjøres på websidene våre og facebook, samt epost og sms til alle som har fått plass.

Konsert
Konserten er underlagt forskriften om max 200 publikum. Det vil si at ikke alle får billett til årets konsert, og det vil sannsynligvis bli solgt max to billetter pr. deltaker. Billetter vil bli lagt ut på et gitt tidspunkt som blir offentliggjort. Antall billetter er fast, og ikke noe vi kan overstyre.

På konserten vil orkestrene oppholde seg i Zetlitz-salen når de ikke spiller selv. Konserten blir videooverført til denne salen også, og i tillegg blir konserten live-streamet slik at de som ikke får billett, kan følge den via internett.

Etter konserten
Etter konserten blir barna fulgt ut til oppgitt sted av orkestermedhjelperne.

Comments are closed.