> UNOF

Økonomi

UNOF Rogaland er en frivillig organisasjon som drives helt uavhengig av kulturskolene.
Vi mottar en ørliten del offentlig støtte for arbeidet vårt, men størstedelen av inntekten baseres på deltakeravgifter/ kontingenter og støtte fra velvillige sponsorer.

Arbeider du i en bedrift som kan tenkes å ville støtte et arbeid som kommer mange barn og ungdommer til gode? Ta kontakt med oss og hør hva vi kan tilby. Bedrifter kan støtte arbeidet generelt eller et av arrangementene spesielt. Vi har ordning for innrapportering av støtte, slik at bedriften kan få skattefradrag for dette.

Kan du tenke deg å bidra litt selv gjennom en ørliten innsats? UNOF Rogaland er registrert grasrotmottaker, som gjør at du ved å spille hos Norsk Tipping kan donere “din andel” av overskuddet til UNOF Rogaland. Skriv ut bildet under og ta med til din kommisjonær, eller registrer De Unges Orkesterforbund Rogaland som din grasrotmottaker på www.norsk-tipping.no.

Privatpersoner som økonomisk støtter UNOF Rogaland generelt eller enkeltarrangementer spesielt, kan få skattefradrag for dette. TA KONTAKT om du ønsker å støtte arbeidet, og hvordan skattefradraget gjennomføres.

Comments are closed.