> UNOF

Støtte til deltakelse

Det er mulig å søke om støtte til deltakelse på UNOF Rogalands aktiviteter – Sommerskolen på Karmøy, Kjempeseminaret og Rogaland Ungdomssymfoniorkester.

Støtteordningen er opprettet etter modell av De Unges Orkesterforbunds (UNOF) støtteordning Orkester for alle. Målsetningen er at familiens økonomi ikke skal sette begrensninger for om barn og ungdom kan delta på våre arrangementer.

Man kan søke om å få dekket
– deler av deltakeravgiften til Sommerskolen på Karmøy
– deler av deltakeravgiften til Kjempeseminaret
– deler av medlemskontingenten til RUSO

Søknad må sendes inn på dette skjemaet og begrunnes. Støtte fremkommer som fratrekk på faktura.

Søknader behandles fortløpende, men med «hovedsøknadsfrister»

  • 1.juni (Sommerskolen på Karmøy)
  • 1.september (RUSO høstsemesteret)
  • 1.januar (Kjempeseminaret og RUSO vårsemesteret)

 

SEND SØKNAD HERFRA

Comments are closed.