> UNOF

40 år for orkestermusikken

40 år for orkestermusikken

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er organisasjonen for barn og ungdom som spiller i orkester.

Organisasjonen ble stiftet under navnet Norsk Skoleorkesterforbund i 1974. Da som nå var ambisjonen å lage en egen organisasjon som skulle ta vare på orkesteraktiviteten til barn og ungdom. Gjennom 40 år har UNOF arbeidet for å sikre gode vilkår for unge orkestermusikere.

UNOF har fra starten jobbet med å bygge opp infrastruktur og gode forhold for orkestrene, å skape oppmerksomhet om orkestermusikken overfor politikere og samfunn og arrangere fellesaktiviteter som sommermusikkskoler, festivaler og seminarer. Disse oppgavene er fremdeles sentrale for UNOF i dag.

UNOF har i dag 4.500 medlemmer som spiller i 140 orkestre over hele landet. De befinner seg i alderen 2-26 år, er alt fra nybegynnere til nesten fullblods profesjonelle musikere.

Organisasjonen driver to nasjonale orkestre for barn og unge: Norsk Ungdomssymfoniorkester og Norsk Barnesymfoniorkester. I tillegg arrangerer UNOF 15 sommermusikkskoler over hele landet, og fordeler millioner av kroner i støtte til orkesterlivet hvert år.

Nå kan De Unges Orkesterforbund feire 40-årsjubileum som en organisasjon med gode aktiviteter, solid økonomi og høy kompetanse. UNOF er også en organisasjon i vekst, som opplever at stadig flere unge mennesker lar seg engasjere av orkestermusikken.

Medlemsorkesterne i UNOF markerer markerer organisasjonens 40-årsjubileum med en landsfestival og konserter over hele landet.

Comments are closed.