> UNOF

Opptak 2017 og søknadsskjema

Vi håper at det er mange som har lyst til å begynne i RUSO!
Unge musikanter, både strykere, treblåsere og messinblåsere oppfordres til å søke 🙂
Søknadsfrist snarest!

RUSO består av spilleglade ungdommer født seinest 2004. Det er ikke opptaksprøvespill til orkesteret, men din spillelærer må bekrefte at du oppfyller kompetansekravene som står listet opp under. Orkesteret har 4-6 helgesamlinger i året, noen av dem med felles overnatting.

Lenke til søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Kompetansekrav:
Strykere:
– Alle strykere må være kjent med tonearter opp til 4# og 3b
– Fiolinister må kunne spille stødig opp til 3.posisjon (posisjonsspill lenger opp vil forekomme)
– Bratsjister må kunne spille stødig opp til 3.posisjon
– Cellister må kunne spille stødig i 1.-4. posisjon samt tommelposisjon. Må ha kjennskap til c-nøkkel
– Kontrabassister må kunne spille stødig opp til 4.posisjon

Blåsere
– Messingblåsere må være kjent med tonearter opp til 4 fortegn, og ha et register på minst 2,5 oktaver. Transponering vil forekomme. Dypmessing (tuba og trombone) må ha kjennskap til f-nøkkel
– Treblåsere må være kjent med tonearter opp til 4 fortegn, og ha et register på minst 2,5 oktaver. Transponering vil forekomme
– Slagverkere må ha kjennskap til stemming av pauker, samt til melodisk slagverk

Spillelærer kan sende bekreftelse på at du oppfyller disse kravene på sms til tlf.
905 04 788 eller epost til styreleder ljdja@online.no

Dirigent for sesonten 2017-2018 er Bastien Riquebourg.

Ordensregler og retningslinjer
– Sørg for å være godt forberedt til samlingen
– Møt opp i god tid før øvelsen starter
– I RUSO-helgene skal RUSO prioriteres. Bytt bort arbeidshelger og andre aktiviteter
– Dersom du ikke kan være med en øvingshelg, gi beskjed til Ljiljana i god tid
– Dersom du blir sjuk en øvingshelg, gi beskjed til Ljiljana på sms
– Under øvingshelgene tar man vare på hverandre, og sørger for at alle har det bra
– Gi beskjed til en av lederne om du forlater området
– Bruk av alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt under samlinger eller turer. Røyking skjer utenfor kursområdet.

Datoer (med forbehold):
15.-17.september – Øvingshelg i Stavanger
30.sept – 1.oktober: Øvingshelg i Stavanger
27.-28.oktober: Øvingshelg med konsert i Stavanger
2.-4.februar 2018 – deltakelse på Kjempeseminaret, konsert i Stavanger konserthus
en helg til i løpet av våren 2018

Det kan bli endringer i helgene – dette blir annonsert i så god tid som mulig. Vi arbeider også med et spennende prosjekt som vi vil informere om så snart ting begynner bli klare 🙂

Medlemskontingent
Medlemskontingenten i RUSO er kr. 1500,- pr. halvår. Dette er en medlemskontingent, ikke en deltakeravgift pr. samling, følgelig får man ikke fratrekk i kontingenten om man ikke kan være med på alle samlingene.

De Unges Orkesterforbund har en god forsikringsavtale hvor medlemmene kan få rimelig instrumentforsikring. Denne kan også RUSOs medlemmer benytte. Ta kontakt for mer informasjon.

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER. Husk å be din instrumentlærer om å sende bekreftelse.

 

Comments are closed.