> UNOF

Søknadsskjemaer

Sommerskolen på Karmøy:

Rogaland Ungdomssymfoniorkester: søknadsskjema her.

Kjempeseminaret 2018: Helgen 2.-4.februar. SØKNADSSKJEMA HER.
MER INFO HER.

Søknad om støtte til deltakelse: Man kan søke om å få dekket deler av deltakeravgiften til Sommerskolen på Karmøy, Kjempeseminaret eller medlemskontingenten i RUSO. SØKNADSSKJEMA HER.