> UNOF

Søknadsskjemaer

Sommerskolen på Karmøy: 6.-11.august 2018. Les mer og send søknad her. 

Rogaland Ungdomssymfoniorkester: søknadsskjema her.

Kjempeseminaret 2019: Helgen 1.-3.februar. Søknadsskjema kommer her medio september.

Søknad om støtte til deltakelse: Man kan søke om å få dekket deler av deltakeravgiften til Sommerskolen på Karmøy, Kjempeseminaret eller medlemskontingenten i RUSO. SØKNADSSKJEMA HER.