> UNOF

Søknadsskjemaer

Sommerskolen på Karmøy: 5.-10.august 2019. Søknadsskjema her, men pass på at du leser informasjonen om kurset også 🙂

Rogaland Ungdomssymfoniorkester: søknadsskjema her.

Kjempeseminaret 2020: Arrangeres i dagene 31.januar-2.februar 2020. Søknadsskjema og utlysning kommer medio september.

Søknad om støtte til deltakelse: Man kan søke om å få dekket deler av deltakeravgiften til Sommerskolen på Karmøy, Kjempeseminaret eller medlemskontingenten i RUSO. SØKNADSSKJEMA HER.