> UNOF

Søknadsskjemaer

Sommerskolen på Karmøy: 3.-8.august 2020. Søknadsskjema legges ut når det er klart.

Rogaland Ungdomssymfoniorkester: søknadsskjema her.

Kjempeseminaret 2020: Arrangeres i dagene 31.januar-2.februar 2020. LES MER OG SEND SØKNAD HER.

Søknad om støtte til deltakelse: Man kan søke om å få dekket deler av deltakeravgiften til Sommerskolen på Karmøy, Kjempeseminaret eller medlemskontingenten i RUSO. SØKNADSSKJEMA HER.