> UNOF

Søknadsskjemaer

Sommerskolen på Karmøy: 5.-10.august 2019. Søknadsskjema legges ut her i februar 🙂

Rogaland Ungdomssymfoniorkester: søknadsskjema her.

Kjempeseminaret 2019: Helgen 1.-3.februar. Søknadsskjema her.

Søknad om støtte til deltakelse: Man kan søke om å få dekket deler av deltakeravgiften til Sommerskolen på Karmøy, Kjempeseminaret eller medlemskontingenten i RUSO. SØKNADSSKJEMA HER.