Sommermusikkskolene trenger et løft

I Norge gjøres det et stort og godt arbeid for å få fram morgendagens musikere. Det finnes gode kulturskoler, talentutviklingsprogrammer og god høyere utdanning innen musikk.

Likevel mangler det noen brikker i puslespillet.

Sommermusikkskolene spiller en nøkkelrolle i å inspirere unge klassiske musikere og gi ferdigheter i og erfaring med ensemblespill, men mangler samtidig de økonomiske musklene som skal til for virkelig å fylle denne oppgaven.

Et løft er nødvendig for at sommermusikkskolene skal kunne utvikle et tilbud som står i samsvar med dagens behov, og som ikke har en så høy pris at det virker ekskluderende. De Unges Orkesterforbund har tre mål, som krever en større satsing:

1) Høyere lærertetthet

Vi ønsker at sommermusikkskolene kan ha flere lærere per elev enn i dag. Det vil gi hver enkelt elev bedre oppfølging og hjelp til å utvikle seg som musikere. Å ha flere timer med en professor og utøver fra øverste hylle i løpet av kursperioden vil gi den unge musikeren grundigere undervisning, mer inspirasjon og en klarere idé om hva den må gjøre for å ta de neste stegene i sin vei mot profesjonell musiker.

Sommermusikkskolene har i dag en lærertetthet på i gjennomsnitt 6,64 elever per lærer. Dersom Valdres Sommersymfoni holdes utenfor, er lærertettheten 7,96 elever per lærer. For enkelte av skolene er den over 12.

Vi ønsker å strekke oss mot et mål om seks elever per lærer på alle sommermusikkskolene, for å sikre et pedagogisk tilbud av høyest mulig kvalitet.

2) Et mer mangfoldig tilbud

UNOF ønsker at sommermusikkskolene skal være forskjellige og mangfoldige. Hver enkelt sommermusikkskole må kunne utvikle seg i sin egen retning og ha en tydelig profil. Ved at sommermusikkskolene tilbyr ulike kurs og fag, vil deltakerne kunne velge den skolen som passer en selv og det en ønsker å lære i løpet av sommeren.

Sommermusikkskolene merker at unge musikere i dag etterspør et musikalsk tilbud ut over samspillet i grupper og orkestre. Mesterklasser eller tilleggskurs har beveget seg fra å være «krydder» til å bli en mer sentral del av hva man kommer på sommermusikkskole for å oppleve. Det stiller også større krav til kvalitet og ressursbruk.

3) Et mer inkluderende tilbud

UNOF mener også at det skal være en lav terskel for å delta på sommermusikkskolene. Musikkfaglig sett er dette ivaretatt. Sommermusikkskolene har tilbud som retter seg både mot nybegynnere og mot erfarne musikere som er godt på vei til å bli profesjonelle.

Økonomisk sett er saken en annen. UNOF mener pris er en faktor som bidrar til å ekskludere mange fra å delta på sommermusikkskolene. Vi ønsker at deltakerne kun skal betale for kost og losji, mens det faglige innholdet på kurset er dekket. Det gjør at flere vil kunne delta på kursene og flere får muligheten til å få inspirasjon og veiledning til å utvikle seg musikalsk og teknisk på instrumentet.

Derfor vil De Unges Orkesterforbund at det øremerkes 2,4 millioner kroner over Statsbudsjettet.

Her kan du lese hele UNOFs budsjettinnspill om sommermusikkskolene.

Comments are closed.