Statsbudsjettlekkasje

Vår nye kulturminister har kommet med en lekkasje fra årets statsbudsjett: Momskompensasjonen økes.

Frivillige organisasjoner har fått tilbake litt av pengene de har betalt i moms de siste årene. Ordningen startet i 2001, men det har i flere år vært satt av for lite penger til at alle kan få tilbake alt de har betalt i moms. De siste årene har det vært en avkortning på ca 50% av beløpet som skulle blitt betalt tilbake, og de avsatte summene har kun hatt mindre økning de siste årene. I 2013 kommer det endelig et etterlengtet hopp i den avsatte summen og i går kunne vi se stolte ministere på fotballtrening avsløre at det vil bli satt av 320 millioner ekstra til momskompensasjonen.

Dette er gledelige nyheter for frivillig sektor som i motsetning til bedrifter ikke får fritak for å betale moms, men får en kompensasjon utbetalt etterskuddsvis. Momskompensasjonen er en del av kulturbudsjettet og blir nå i underkant av en milliard kroner. Dette regnes inn som en del av den 1% av statsbudsjettet som skal settes av til kultur innen 2014 ifølge kulturløftet.

Comments are closed.