Tips til våre ti nye mesener

De ti rikeste i landet får til sammen 125 millioner kroner i formuesskattelette i 2015. Her har åpenbart finansminister Siv Jensen og kulturminister Thorhild Widvey snakket sammen. Kan vi håpe på å få ti nye mesener som skal drysse sine kjøpesenterkroner, matmillioner og skippingskilling over kulturlivets gapende munner?, skriver UNOFs styreleder Carl Ninian Wika i dette leserinnlegget, som sto i Klassekampen 21. oktober.

«Større uavhengighet fra bevilgende myndigheter vil samtidig styrke kunstens uavhengighet». Slik lyder det så flott i innledningen til Kulturdepartementets budsjett for det kommende året. Regjeringen vil ha mer privat kapital inn i det norske kulturliv, og har foreslått flere tiltak som skal gjøre kunsten maktuavhengig. «Skatteinsentiver og gaveforsterkningsordninger» er blant det som skal lokke rikingene i Norge til å løfte kulturlivet.

De ti rikeste i landet får til sammen 125 millioner kroner i formuesskattelette i 2015. Her har åpenbart finansminister Siv Jensen og kulturminister Thorhild Widvey snakket sammen. Kan vi håpe på å få ti nye mesener som skal drysse sine kjøpesenterkroner, matmillioner og skippingskilling over kulturlivets gapende munner?

Kulturministeren har til og med lagt til rette slik at det er områder ledige for de ti heldige å løfte økonomisk. Siden statsbudsjettet er stort og tungt, og den jevne finansmann med børskurser og markedsanalyser foran seg ikke har tid til å lese gjennom alt for å se hva regjeringen med vilje har kuttet eller utelatt, har jeg her plukket ut noen tiltak som vil få et løft med en såkalt bred finansiering.

* Norges eneste nasjonale symfoniorkester for ungdom står i dag uten sikker finansiering. Norsk Ungdomssymfoniorkester er det fremste talenttilbudet for unge orkestermusikere. Orkesteret rekrutterer fra hele landet, har hele landet som konsertscene, og reiser også jevnlig til utlandet. Her er det store muligheter for en mesen å profilere seg selv samtidig som han er med på å utdanne morgendagens orkestermusikere! Behov: 2 millioner.

* Sommermusikkskolene dyrker bredden så vel som toppen. Om lag 1200 orkesterbarn og -ungdom drar hver sommer på en ukes høyintensiv treningsleir på tretten forskjellige sommerskoler spredt rundt i landet. Enorm betydning for inspirasjon, musikalsk utfoldelse og spilleglede. Behov: 3,5 millioner.

* Norsk Blåseorkester – landslaget for unge korpsmusikere; Norsk Barnesymfoniorkester – de yngste musikernes første toppnivåorkester; Norges Ungdomskor – utvikler dyktige unge korsangere videre til internasjonale gullstruper; fem regionale ungdomssymfoniorkestre – jevnlige sonesamlinger for aspirerende orkestermusikere. Samlet behov: 11 millioner.

* Enhver god mesen er opptatt av at så mange som mulig får glede av kulturtilbudene. Derfor må deltakeravgifter, medlemskontingenter og utstyrsutgifter holdes på et lavt nivå. Derimot koster det en del å holde musikktilbud av høy kvalitet og med et inspirerende miljø. Her kan man få satset noen millioner og få samfunnsgevinster verdt hundre ganger mer. Å senke tersklene for deltakelse i hele det frivillige musikklivet for unge vil koste 25 millioner, noe som vil gi 5000 nye barn og unge muligheten til å tute i korps, gaule i kor eller gnikke i orkester.

* For å få i gang så mange nye, ivrige barn trengs det flere, dyktige og inspirerende dirigenter. Også her har Regjeringen gitt mesenene mulighet til å trø til! Dagens regjering står på for at private aktører skal kunne levere utdanningstilbud. Utdanning av dirigenter til korps, orkestre, storband og kor må således forstås som noe de tenker at private kan ta seg av. Beregninger viser at det trengs 250 nye dirigenter hvert år for å dekke de økende behovene i frivillig musikksektor. I tillegg kan man gradvis innføre den sårt etterlengtede dirigentlønnsordningen for korps, kor og orkestre. Behov: 62,5 for dirigentutdanning og 21 millioner for å dekke om lag 20 prosent av dirigentlønningene.

Så velkommen, Norges ti nyeste mesener! Disse gyldne musikktiltakene Regjeringen har holdt av til dere vil gi god avkastning på de 125 millionene som ble gitt i skatteinsentiver. Medici-familien står trygt i historiebøkene etter sitt tydelige bidrag til italiensk kunst- og kulturliv. Med denne gesten fra kulturministeren vil også Reitan, Thon, Johannson og Hagen gjøre det!

Comments are closed.