> UNOF

Orkestre i Sør-Trøndelag

22. mai 2013

Strinda strykeorkester:
http://strindastrykeorkester.no/

Byåsen strykeorkester:
http://byasenskoleorkester.com/

Øya strykeorkester:
https://oyastryke.wordpress.com

Heimdal Skoleorkester:
https://sites.google.com/site/heimdalskoleorkester/home

Juniorsolistene