Ung Filharmoni

Det er åpnet for søknader til Ung Filharmoni – et nasjonalt prosjektorkester sammensatt av de fremste unge talentene i Norge. Ung Filharmoni er et samarbeidsprosjekt mellom Barratt Due senter for talentutvikling, Crescendo, Oslo-Filharmonien og Valdres Sommersymfoni.

De som blir tatt opp til prosjektet får ta del i et opplegg hvor de i uke 40 i 2016 får fremføre Prokfjev 5. symfoni sammen og side om side med Oslo-Filharmonien, under ledelse av sjefsdirigent Vasily Petrenko. I tillegg får de intensivkurs ved Valdres Sommersymfoni 24. – 29. juni 2016.

Ung Filharmoni er for talenter fra hele landet og alle får like muligheter til å kvalifisere seg. Alle utgifter, med unntak av reise til og fra Valdres og Oslo, dekkes av Crescendo.

Søknadsfrist 8. november. Mer informasjon: www.ungfilharmoni.no

Comments are closed.