Bli med på UNG

Bli med på ”UNG – musikant, arrangør, leder”- kurs med De Unges Orkesterforbund og Korpsnett Norge.

I løpet av tre kurshelger i 2015 vil du som er medlem i et orkester eller et korps få muligheten til å lære mer om musikalsk ledelse, konsertarrangering og hvordan du kan være med å bestemme over ditt eget korps/orkester.

Vi søker 15 ungdommer mellom 14 og 20 år til UNG-kursene. Kursene har unge ledere i tillegg til de faglige innlederne. UNG passer for deg som vil lære noe mer enn ”bare å spille” og gir gode muligheter for videre engasjement i organisasjonene.

Som deltaker i UNG får du nyttig kunnskap og inspirasjon og, ikke minst, mye moro. Du får videreutvikle deg som ressursperson i ditt lokale korps/orkester. Du blir kjent med mulighetene som ligger i å engasjere seg i en barne- og ungdomsorganisasjon på nasjonalt nivå, og du får være med å påvirke hva Korpsnett Norge og UNOF skal prioritere framover.

Kursene:
Musikalsk ledelse 24.-26. april 2015
– Hvordan jobber dirigenten?

Arrangørkurs 11.-13. september 2015
– Hvordan planlegge og gjennomføre konserter og festivaler?

Organisasjonskurs 20.-22. november 2015
– Styrearbeid og ung medvirkning. Hvordan kan du være med å
bestemme i ditt eget korps/orkester ?

SØKNADSFRIST 15. mars 2015

Deltakerne i UNG forplikter seg til å delta på alle tre kursene. Hvert kurs koster 200 kroner. Dette dekker reisekostander etter billigste reisemåte, overnatting og mat på kurset. UNOF og KNN er behjelpelig med å søke om støtte til deltakelse på kursene fra deltakernes lokale korps/orkestre, kommune eller andre støttegivere.

Lederkurs 13.-15. mars i Oslo
Har du deltatt på USU-kurs i UNOF eller KNN Ung tidligere og ønsker ledererfaring? Denne helga arrangerer vi lederkurs for de som skal være ledere i UNG-kursene nevnt over.  PÅMELDING TIL LEDERKURS SKJER VIA MAIL (se under). Søknadsfrist 1. mars

Målgruppen for lederkurset er 18 – 25 år, men spesielt interesserte deltakere fra 15 år kan også delta. Deltakere under 18 vil ikke kunne fungere som hovedleder på samlinger, men vil være med å utvikle kursopplegget og få andre lederoppgaver, bli med å bestemme timeplan, hvilke innledere vi skal hyre inn og lignende.

Mer info om kursene fås på unof.no/ung og ved henvendelse. Praktisk informasjon om reise og overnatting blir sendt ut til deltakerne i god tid før kursene.

PÅMELDING UNG

Invitasjon i PDF-format finner du her:
invitasjon ung

Kontaktperson: Torunn Kristoffersen, UNOF torunn@unof.no og 46923474 (mandag og torsdag)

 

Comments are closed.