UNOF ønsker Hadia Tajik velkommen som kulturminister

Ikke lenge før statsbudsjettet for 2013 legges fram har Arbeiderpartiet omrokkert i regjeringen og vi har fått en ny statsråd for kultur. UNOF ser frem til samarbeid med den nye kulturministeren.

Inkludering og mindre byråkrati
UNOF håper at Tajik tar tak i dirigentstøtten som står nevnt i kulturløftet, men som enda ikke er satt i verk. Dette vil gi viktig støtte til barne og ungdomsorkestre, og bidra til å senke prisene og øke deltakelsen. Instrumentfondet er også en viktig faktor til å bidra til bedre orkesterdrift og muligheter for flere til å være med. UNOF ble innlemmet i instrumentfondet i 2011 og håper på en økning i fondet i 2012.

Både forrige og nåværende kulturminister har ytret ønske om å bedre inkluderingen i kulturlivet. Dette er UNOF også opptatt av. Orkesteraktivitet og samspill er noe alle barn burde få oppleve uavhengig av økonomisk, sosial eller etnisk bakgrunn. UNOF utdanner fremtidens profesjonelle musikere, amatørmusikere og ikke minst konsertpublikum, orkestrene er derfor en viktig arena for inkludering som gir mulighet til å bli kjent med musikk, lære å spille instrumenter og bli kjent med andre barn og unge.

Den frivillige dugnadsånden er under hardt press fra et stadig økende byråkrati. Mye tid og krefter går med på å sette seg inn i søknadsordninger, rapporteringer og registreringer. UNOF håper at den nye kulturministeren tar tak i utfordringene, følger opp LNUs rapport “Sårbar frivillighet” og setter i gang tiltak som forenkler de byråkratiske prosessene. Dette vil bidra til at mest mulig arbeid kan legges ned i å skape kultur.

Tajik har allerede lovet 14 millioner ekstra til Den Kulturelle Skolesekken, vi venter i spenning på resten av kulturbudsjettet!

Comments are closed.