UNOF 40 år til neste år – bli med å feire!

Foto: Sindre Lyslo

UNOF fyller 40 år i 2014. For å feire jubileet, har styret vedtatt å lage en nasjonal orkesterfestival.

Sett av uke 43, 2014

Festivalen skal foregå over hele landet i uke 43, 20. – 26. oktober, 2014.

Vi oppfordrer alle kreter og orkestre til å lage konserter og andre begivenheter som synliggjør UNOF og orkesteraktivitetene våre.

Bli synlige i lokalmiljøet

Dette er en fin mulighet til å  vise frem orkestermiljøet overfor lokalsamfunnet, politikere og media samtidig over hele landet.

Søk om festivalstøtte fra UNOF

UNOF sentralt lager en ekstra synliggjøring på nasjonalt nivå. Dette gjør vi ved å sette av midler i festivalstøtteordningen. Midlene skal gå spesielt til fellestiltak arrangert av orkestrene, såkalte orkestersamlinger.

Comments are closed.