UNOF bidrar til mastergradsstudie om ledelse


Foto: epSos.de/Flickr

UNOF har blitt spurt om delta i et masterprosjekt i sosiologi.
Prosjektet tar for seg ledelsesituasjonen i norske demokratiske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Hensikten med studien er å undersøke hva som skiller ledelse av slike organisasjoner fra mer konvensjonelle former for ledelse, spesielle utfordringer knyttet til dette og hvordan man imøtekommer slike utfordringer i organisasjonene.

Styremedlemmer og deler av UNOFs administrasjon vil delta i undersøkelsen.
Det kan også bli aktuelt å snakke med noen av de regionale tillitsvalgte/ansatte.

UNOF ser frem til å bidra til undersøkelsen.

Comments are closed.