UNOF lyser ut vikariat

Informasjonskonsulenten i De Unges Orkesterforbund (UNOF) skal ut i permisjon, og vi søker etter
INFORMASJONSKONSULENT
i 40% vikariat i ett år. Snarlig tiltredelse.

Vi søker en person som kan bidra til å synliggjøre UNOFs arbeid for orkesteraktiviteter med barn og unge gjennom å videreutvikle UNOFs mediestrategi. Arbeid med UNOFs nettsider, sosiale medier og publikasjoner er en naturlig del av dette informasjonsarbeidet. Arbeidet inkluderer også å jobbe politisk mot bevilgende myndigheter, samt arbeid med søknader, bl.a. knyttet til sosial inkludering.

For stillingen kreves relevant høyere utdanning samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Videre er det ønskelig med kompetanse på ett eller flere av følgende fagområder: sosiale medier, kulturlivets organisering, politisk påvirkning, sosial inkludering og mediestrategi.

For stillingen tilbys et godt arbeidsmiljø, utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Litt reiser og ubekvem arbeidstid må påregnes. Stillingen lønnes som konsulent i Statens lønnsregulativ.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder Carl Ninian Wika , tlf. 992 23 747, eller daglig leder Terje WInther, tlf. 9400 1100.

Skriftlig søknad sendes innen 15. august 2014 til epost: unof@unof.no eller De Unges Orkesterforbund, Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge. 4500 aktive medlemmer er organisert gjennom 140 lokale orkestre. Forbundet jobber for at det blir startet flere orkestre for å bedre muligheten til en aktiv musikkutfoldelse. UNOF har eget sekretariat i Oslo, samlokalisert med flere andre musikkorganisasjoner.

LogoUNOF

 

Comments are closed.