UNOF og Enger-utvalgets rapport om Kulturløftet I-III

Foto: KUD/Frøland

 

UNOFs administrasjon var mandag 4. mars tilstede i Kulturdepartementet da Enger-utvalget la frem sin rapport om Kulturløftet I-III.

Vi følger opp med å delta på departementets oppstartskonferanse på Dansens Hus onsdag 6. mars. Her er det anledning for organisasjonene til å komme med innspill til kulturministeren om Kulturløftet III.

Kom med innspill til kulturministeren!

UNOF oppfordrer samtidig alle kretsledd til å delta med innspill til Kulturministeren. Departementet har lagt opp en landsdekkende turné, der organisasjonene har mulighet til å komme med innspill. Se turnélista her.

Enger-utvalgets rapport

I tillegg til å oppsummere de foregående kulturløftene, kom Enger-utvalget med anbefalinger for Kulturløftet III.

Kulturløftet III og orkesterfeltet

Flere av forslagene til Kulturløftet III kommer til å bli viktig orkesterfeltet.

UNOF flyttes over til KUD?

En viktig og god nyhet for UNOF er at barne- og ungdsomsorganisasjonene foreslås flyttet fra Barne og Likestillingsdepartementet (BLD) til Kulturdepartementet (KUD).

UNOF har i mange år jobbet for at organisasjonen får sine overføringer fra Kulturdepartementet . Vi mener dette vil bety at vi i større grad vil kunne fremme og få gjennomslag for våre faglige interesser, som feks økte tilskudd til sommermusikkskoler, NUSO, dirigentutvikling mm.

Andre viktige forslag til Kulturløftet III

– Kulturløftet III skal være rettet mot grunnfjellet i kultur-Norge, spesielt lokalt.

– Idretten løftes ut av kulturbegrepet.

– Utvalget innfører begrepet “Ytringskultur” som en byggestein i “Den kulturelle grunnmuren.” Ytringskultur handler om muligheten til å ytre seg, noe utvalget ser som vesentlig for demokratiet.

– Satsingen på frivilligheten fortsetter på følgende måter:

Frifond og momskompensasjonsordningen videreføres. Støtteordningene skal fortsatt være basert på tillit.

Videreføring av satsningen på musikklokaler.

Etablering av en dirigentstøtteordning.

Videreføring av Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.

Comments are closed.