UNOF på innspillskonferansen i Oslo

Kulturministeren har kommet til Oslo på sin reise gjennom landet. Tirsdag 11. juni kommer hun til Riksscenen i Oslo for å motta innspill fra organisasjonene i anledning Kulturutredningen 2014.

UNOF møter opp med administrasjonen og styremedlem Olivia Høilund-Carlsen Ruud (bildet).

Olivia holder et innlegg på vegne av UNOF.

UNOF har tidligere deltatt på innspillskonferansen i Rogaland, Hordaland og Nordland. Administrasjonen støtte tilfeldigvis på kulturminister Hadia Tajik på gata under styremøtet i Bodø helgen 8. – 9. juni. Ministeren kunne da fortelle at hun husket styreleder Carl Ninian Wika og hans innlegg fra innspillskonferansen i Bodø.

Vi legger ut innlegget fra dagens innspillskonferanse under.

Kjære Kulturminister

 

Vi er De Unges Orkesterforbund, UNOF. En landsdekkende organisasjon for barn og unge fra 3 – 26 år som spiller i stryke- og symfoniorkester. Vi har ca 4000 medlemmer fordelt på 141 orkestre  over hele landet.

 

Vi er veldig fornøyd med Kulturutredningen. Våre medlemmer er barn og unge som ytrer seg gjennom å spille et instrument. De er selv aktører i kulturlivet.

Vi opplever at deres deltakelse i kulturlivet blir verdsatt og løftet frem gjennom Kulturutredningen, særlig gjennom vektleggingen av det lokale kulturlivet.

 

Hvorfor «Orkester» da er så godt som fraværende i utredningen, i motsetning til kor og korps, forstår vi ikke.

Vi er en viktig del av det frivillige musikklivet. Vi rekrutterer og utvikler fremtidens orkestermusikere. Men ikke bare det. Gjennom våre sommermusikkskoler, og nasjonale, regionale og lokale orkestre, utdanner vi også morgendagens pedagoger – og publikum.

Vi ber om å bli husket neste gang 😉

UNOF slutter seg til ideen om at:

  • barne og ungdomsorganisasjonene på kulturfeltet blir flyttet over fra BLD til Kulturdepartementet. Dette gir oss muligheten til å bli behandlet i sammenheng med de øvrige aktørene på feltet.

 

UNOF støtter også:

  • de tillitsbaserte støtteordningene. Mindre byråkrati gir mer motiverte styremedlemmer og dermed økt oppslutning av frivillige. Mindre byråkrati gir også flere konserter og mer tid til faglig utvikling.
  • UNOF støtter også:
  • en egen dirigentlønnsordning. Gode musikalske ledere inspirerer og motiverer, og er nødvendig for å heve den kunstneriske kvaliteten i orkesteret. Gode dirigenter i barne- og ungdomsorkestrene, bidrar til heving av standarden på orkestermusikere allerede fra ung alder.
  • UNOF støtter også:
  • utvikling og oppføring av egnede øvings- og fremføringslokaler.

 

I tillegg vil vi gjerne be om følgende:

  • En endring i Voksenopplæringsloven, som gir tilgang til gratis øvingslokaler også i helgene.
  • Samkjøring av rapportkravene fra departementene og andre offentlige instanser, med en felles revisjonsstandard.
  • Samordning av kravene fra det offentlige. BLD krever at våre arrangementer bare skal være åpne for medlemmer, mens VO-loven og Kulturdepartementet forlanger at arrangementene skal være åpne for alle. Åpner vi arrangementene for alle, mister vi altså BLD-poeng.

 

Tilslutt:

UNOF jobber for å å øke kvaliteten på utdanningen av orkestermusikere. Vi vet at utenlandske musikere som får jobb i Norge, har årevis med orkesterspill bak seg. Vi i UNOF ønsker oss et sammenhengende, sømløst utdanningsløp for orkestermusikere, fra man som barn begynner å spille i orkester, til man man er voksen, ferdig utdannet musiker og/eller pedagog. På samme måte som i idretten, er utvikling av talent avhengig av at det finnes en stor underskog. Styrking av sommermusikkskolene og pedagogutdanningen på høgskoler og konservatorier, vil styrke muligheten for morgendagens norske orkestermusikere til å delta på det globale arbeidsmarkedet.

 

 

Comments are closed.