UNOF på orkesterkonferansen i Bergen

UNOFs administrasjon jobber på spreng med forberedelsene til den store, nordiske orkesterkonferansen “The Orchestral Musician of tomorrow”.

Vi har utarbeidet en ny UNOF-brosjyre, og dessuten fått oss et eget banner!

Motto: “Vi utdanner morgendagens orkestermusikere”.

Programmet for konferansen blir rikt og mangfoldig, og er svært aktuelt for UNOF, som deltar med styreleder Carl Ninian Wika og hele administrasjonen.

UNOF med egen stand

På konferansen vil vi jobbe for å synliggjøre at UNOFs medlemsorkestre er en viktig rekrutteringsarena for morgendagens orkestermusikere, pedagoger og publikum!

Derfor vil vi i løpet av konferansen presentere organisasjonen og våre arbeidsområder på en egen stand.

Her vil vi bl.a. trekke frem at UNOF jobber for et helhetlig utdanningsløp for morgendagens orkestermusikere, men at våre aktiviteter imidlertid er sterkt underfinansiert.

UNOF vil på konferansen synliggjøre at et viktig bidrag for å få til dette helhetlige utdanningsløpet, bl.a. er økte midler til dagens sommermusikkskoler.

Dialog med utdanningsinstitusjonene

Vi vet også at det er et stort, udekket behov for pedagoger og dirigenter i våre medlemsorkestre. UNOF vil derfor bruke konferansen til å styrke dialogen med utdanningsinstitusjonene.

UNOF sitter med mye kunnskap med bakgrunn i aktiviteten til orkestre på alle nivåer rundt om i hele landet. Denne kunnskapen vil vi formidle, og komme med innspill til utdanningen av morgendagens orkestermusikere.

Kontakt med orkestrene

UNOF vil også søke å etablere kontakt med de profesjonelle symfoniorkestrene. Vi jobber for en styrket utveksling mellom vårt felt og den profesjonelle arenaen. Som et viktig ledd i denne planen, går UNOF inn for at det skal etableres rekrutteringsorkestre til alle landets profesjonelle symfoniorkestre.

På konferansen vil også flere internasjonale miljøer være representert.

UNOF ser frem til to inspirerende dager med fokus på morgendagens orkestermusikere!

 

Comments are closed.