UNOF på tur til Japan!

UNOF på WFAO samling

Landsstyreleder Carl Ninian Wika, og landsstyremedlem Olivia Ruud dro forrige onsdag til Japan for å delta på generalforsamling i World Federation of Amateur Orchestras (WFAO).

I tillegg til deltagerne fra UNOF, var det representanter fra Belgia, USA, Tyskland, Italia, Korea, Kina, Venezuela, Singapore, Taiwan og Japan. Vi fikk oppdateringer på hva som har skjedd i de ulike landene/regionene de siste årene, utvekslet erfaringer, og diskuterte framtidige tiltak og prosjekter i WFAO.

Framover skal det arrangeres ulike festivaler rundt om i verden, som UNOF-medlemmer er hjertelig velkomne på. I 2015 er det planlagt hele tre festivaler, blant annet til World Amateur Orchestra i Milano, i forbindelse med verdensutstillingen.

På grunn av vårt medlemskap i WFAO, har UNOFs medlemmer tilgang til et stort kontaktnettverk som gjør det enkelt å få til samarbeid med andre orkestre i andre land. WFAOs medlemmer er åpne for ulike samarbeid. Husk at UNOF har en støtteordning for utenlandsreiser!

Det var også valg av styret i WFAO. Carl Ninian, som har sittet en periode i WFAO, ble gjenvalgt. Dette gjør at UNOF er involvert i WFAO sentralt og ikke bare som medlem, og vi har mulighet til å påvirke organisasjonens framtid også mellom generalforsamlingene.

Før WFAOs generalforsamling var det møte mellom UNOF og det Japanske Amatørorkesterforbundet (JAO), hvor vi utvekslet erfaringer og kunnskap. Vi fikk lære om hvordan JAO er drevet, og de fikk lære om vår organisasjon. I tillegg diskuterte vi et mulig utvekslingsprogram mellom UNOF og JAO. Kanskje kan vi allerede neste år sende to UNOF-medlemmer til Japan på en av deres festivaler, og tilsvarende kan to JAO-medlemmer komme til Norge. Vi kommer tilbake med mer om dette.

I juli 2014 arrangeres det en WFAO-festival, ledet av styreleder David Ramael. Festivalen finner sted i Bellingham i USA, ved University of Washington, hvor Ramael er ansatt. Festivalen blir lik de japanske orkesterfestivalene, hvor enkeltdeltagere sammen danner et stort orkester. Vi gleder oss!

 

Comments are closed.