UNOFs æresmedlem Hans Jakob Netland har gått bort

Hans Jakob Netland (1.10.1926 – 2.9.2014)

De Unges Orkesterforbund (UNOF) har mistet en av våre æresmedlemmer. Hans Jakob Netland var med på stiftelsen av UNOF (NSOF) i 1974, og har opp gjennom årene vært dirigent for skoleorkester, lærer for musikere og dirigenter, og han har jobbet mye for UNOF både sentralt og regionalt. Han var aktiv på Halsnøykurset i UNOF Hordaland, og gjorde stor innsats for UNOF sentralt, bl.a. gjennom å utvikle kurs og fagplaner som ennå benyttes i UNOF!

De Unges Orkesterforbund (UNOF) har gjennom sin 40-årige historie utnevnt kun 4 æresmedlemmer som har gjort en spesiell innsats for orkesterlivet til barn og unge. Det står i UNOFs vedtekter at:

Æresmedlemskap gis til enkeltpersoner som har ytt en særlig innsats for forbundet. Med dette menes en innsats utover det vanlige arbeidet i de forskjellige verv/stillinger i forbundet.

På vegne av alle i De Unges Orkesterforbund (UNOF) takker vi for den innsatsen han gjorde for barn og unge som spiller i orkester.

 

Comments are closed.