UNOFs internasjonale aktiviteter

 

UNOF har nylig delt ut midler fra UNOFs internasjonale støtteordning.

24 orkestre får i alt kr 441.220,- i tilskudd. Tildelingsbrevene er sendt ut!

Men UNOF jobber ikke bare i Norge. I økende grad er vi også tilstede på internasjonale arenaer.

Styreleder Carl Ninian Wika ble i 2011 valgt inn i styret i den internasjonale orkesterorganisasjonen World Federation of Amateur Orchestras (WFAO).

UNOF er også representert i styret av den europeiske orkesterorganisasjonen EOFED, European Orchestra Federation. Organisasjonen arrangerer i 2014 en internasjonal orkesterfestival i Irland.

Studietur til Storbritannia

Sommeren 2012 fikk Torunn og Terje fra UNOF-administrasjonen midler fra VOX – paraplyorganisasjonen for studieforbundene – til å dra til Storbritannia.

Hensikten med reisen var å få mer kunnskap om samarbeidet mellom de profesjonelle symfoniorkestrene og ungdomsorkestrene.

UNOF ønsket også å undersøke hva som egentlig skjedde med ungdomsorkestrene etter at UNOFs søsterorganisasjon NAYO ble lagt ned i 2010.

I tillegg ønsket UNOF å få et innblikk i virksomheten til to britiske sommermusikkskoler.

 

Møte med ABO og det britiske kulturrådet

Association of British Orchestras (ABO) er arbeidsgiverforeningen for de profesjonelle symfoniorkestrene.

ABO viste seg å ha svært lite med driften av orkestrene og deres kurs å gjøre.

Barne- og ungdomsarbeidet, utover de profesjonelle orkestrenes “educational programmes” ble heller ikke høyt prioritert av forbundet.

Få profesjonelle symfoniorkestre har fast ansatte musikere, de fleste er kontraktsorkestre. Likevel har de fleste orkestrene pedagogiske avdelinger, og mange av orkestrene samarbeider med et ungdomsorkester, som fungerer som rekrutteringsorkester.

Ungdomsorkestrene er derfor avhengig av gode og velvillige profesjonelle orkestre for å kunne fungere tilfredsstillende.

UNOF hadde også møte med Arts Council – det engelske kulturrådet – og ble orientert om den første engelske nasjonale planen for musikkopplæring.

 

Nasjonal plan for musikkopplæring

Den nye planen setter den unge musikeren i sentrum, med minstekrav til hva alle skal oppleve og lære, og høye krav til kvalitet.

Planen har en målsetning om at alle barn gjennom skolesystemet skal få følgende muligheter:

Prøve å spille ett eller flere instrumenter

Utvikle sine talenter gjennom å spille et instrument eller synge på høyere nivå

Spille sammen med andre barn og unge i ensembler/grupper

 

The Ingenium Academy

The Ingenium Academy er et nystartet sommerkurs i Winchester i Sør-England. UNOF besøkte kurset, som holder til i svært egnede og fine lokaler på Winchester College (bildet).

Intiativtaker Rebecca Hawley driver foreløpig kurset alene og uten lønn (!) Standarden var satt høyt, med prøvespill og mange internasjonale deltakere. Det musikalske nivået var etter det (lille) UNOF hørte medium for aldersgrensen.

Kurset kostet i fjor nærmere 10.000 pr uke. Rundt halvparten av deltakerne hadde fått stipend, slik at de fikk kurset gratis eller til svært redusert pris.

Målet for kurset var 100 deltakere, med 60 i orkester og 40 i kor.

De hadde lite kontakt med tilsvarende kurs i Storbritannia, men ønsket kontakt med utenlandske kurs.

Årets kurs er fra 21. juli – 11. august, og det er åpnet for å søke.

UNOF formidler gjerne kontakt!

 

Glouchester Academy of Music (GAM)

GAM er et privat musikkinstitutt som gir instrumental- og ensembleundervisning. De arrangerer korte kurs i påskeferien, og et sommerkurs. Deltakerne bodde i telt og spiste og øvde i en stall som er ombygget til undervisningslokale.

Sommerkurset er spredt var spredt over 4 uker, med forskjellige kurs hver uke – voksenkurs, jazz, Ministrings og Advanced Strings med Grade 5 Theory.

Arrangørene hadde ingen offentlig støtte eller sponsorer. De hadde heller ikke mye kontakt med andre sommerkurs eller organisasjoner.

Musikkopplæringen i Storbritanni er på en helt annen måte enn i Norge organisert i nivåer, både på teoretisk og utøvende plan.

Skolen hadde trang økonomi, noe bygningene dessverre bar preg av.

Til tross for at standarden på de to kursene var veldig forskjellig, var det musikalske nivået like høyt, eller høyere på GAM.

UNOF formidler kontakt også til GAM!

 

 

Comments are closed.