UNOFs internasjonale støtte for 2015 fordelt

UNOF har en støtteordning for orkestre som reiser utenlands og samarbeider med orkestermiljøer i andre land. Det er stor interesse blant orkestrene for å reise utenlands, og samlet behov i alle søknadene var 3,7 millioner kroner. Landsstyret i UNOF hadde kun 400.000 kroner til fordeling, så det var mange vanskelige avgjørelser som måtte tas. Et viktig hensyn var at denne støtteordningen skal nå flest mulig, slik at orkestermiljøer som ikke hadde fått støtte de siste 2-3 årene ble prioritert i år.

Her er listen over de som fikk støtte i år og beløpene som ble tildelt:

 • Vivaldi Aspirantorkester – 13 814
 • Crescendostrykerne Fredrikstad –    26 478
 • Vestfold ungdomsstrykeorkester – 41 444
 • Sandnes Kulturskole Ung Symfoni –    43 745
 • Sortland barneorkester –     20 000
 • Byåsen skoleorkester –     41 444
 • Hadeland strykeorkester og Valdresstrykerne –  20 722
 • Vivaldiorkesteret –      28 780
 • Barratt Due Unge Blåsere –     24 175
 • Vefsn Unge Strykere –      24 175
 • Sandnes kulturskole Unge Strykere –   30 000
 • KORK Tysvær og KORK Haugesund –   15 000
 • Rondokvartetten –        4 605
 • Nordstrandshøgda strykeorkester –    29 931
 • Suzuki Strings Bergen og Suzuki Guitar Bergen –  11 512
 • JuniorSolistene –      24 175

Les mer om støtteordningen her.

 

Comments are closed.